Spatially Discerning Rudder - It Could Be Catarina.

telefonkonferens

Posted June 20, 2015, 5:53 p.m. By catarina Tags: Kommunikation

En telefonkonferens är en konferens som sker via telefonkommunikation, och alltså inte är begränsad till två deltagare utan till flera. Det kan vara en bra lösning om det råder tidsbrist eller geografiska hinder. Det är ju inte alltid nödvändigt att alla är i samma rum samtidigt. I dagens hårda tempo kan en telefonkonferens vara det som räddar dagen och möjliggör snabba och effektiva beslut. Konferenser är viktiga på alla arbetsplatser eftersom kommunikation är A och O i alla situationer, men konferenser får inte bli självändamål.